Budomat Sp. z o.o.

ul.Litewska 19/2
30-014 Kraków

(012) 632 53 85

http://www.budomat.com.plPodczas kontaktu prosimy powołać się na serwis krakowm.plPokaż Większą Mapę

Informacje o Deweloperze

Budomat jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która stworzona została na początku 1998 r. poprzez 3 osoby: Jerzego Jaglarza, Wojciecha Koptę oraz Jacka Kawę. Siedziba Spółki znajduje się na ul. Litewskiej 19/2, 30-014 Kraków, natomiast biuro w nowo wybudowanym biurowcu przy ul. Kamieńskiego 47. Wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000039988, NIP 677-20-12-590, wysokość kapitału zakładowego 300 tys. PLN.
Aktualnie realizowana jest inwestycja przy ul. Grzegórzeckiej 76.

Inwestycje Dewelopera

Zdjęcia Inwestycji Dewelopera